• Fri frakt över 1200kr

Vad har pH för betydelse inom bilvård?

Många har hört talas som pH och att olika kemikalier har ett visst värde, men hur spelar det roll inom bilvård? 

Det ska vi gå igenom i denna guide så kommer du kunna välja rätt pH / Kem utefter det du ska rengöra, samt minska risken för skador på ditt fordon / objekt.

1. Vad är pH skalan?

Utan att gå för djupt så är pH en skala som anger surheten på en vätska. 0-6 räknas som surt, dvs syror, 7 är neutralt och 8-14 är basiska (Alkalisk). pH mäts generellt på vattenbaserade produkter och inte petroleumbaserade.

Sura produkter luktar som de låter, surt och oftast väldigt starkt i de flesta fall, hög alkaliska produkter har oftast relativt neutral doft med lite karaktär.

2. Hur påverkar pH skalan rengöringskraft på olika typer av smuts?

Syra baserade produkter

Dessa produkter fungerar genom att skapa en kemisk reaktionen med materialet vilket frigör smuts. Syror används vanligen till mineral / järn baserad smuts, ex bromsdamm, rost, mineraler (kalk). Detta gör att syror är generellt bra som fälgrengöring och kalklösare.

Syror kan vid hudkontakt orsaka skador, det är därför viktigt att använda rätt skyddsutrustning. De kan även skada vissa delar på fordonet, exempelvis metall detaljer. På vanlig lack är generellt ofarliga (om det är bra original lack), därför kan du exempelvis använda våran BBV Wheel Cleaner Acid på lack och Gelcoat utan problem, var dock varsam så det inte rinner ned på rena metalldelar. 

Vanlig fråga: Jag har metallfälgar, då kan jag väl inte använda Wheel Cleaner Acid som är syrabaserad?

Svar: Generellt är nästan alla metallfälgar skyddade med ett extremt tjockt och hållbarhet lager klarlack. Dvs att Wheel Cleaner Acid är säker att använda på alla fälgar. Det finns väldigt gamla fälgar som är ren metall, dessa ska man vara försiktig med och endast använda neutrala medel. Man ser väldigt väl om fälgen är lackad, den upplevs då som väldigt blank och "våt". Rena metallfälgar har sällan den ytan. Även nyare chrome fälgar som ser ut som en spegel har ett skyddande lager. Men som alltid med nytt kem och nya ytor ska man prova på en väldigt liten yta först.

Neutrala produkter

pH Neutrala produkter orsakar inte direkt skada på huden och kan tvättas bort inom rimlig tid, vilket gör dem lättare att hantera, men använd alltid skyddsutrustning enligt varningsangivelser.

pH Neutrala produkter är oftast schampon inom bilvård, men ett bra exempel är våran BBV Iron X och Iron X V2, dessa är pH neutrala men löser ändå järnbaserad smuts väldigt effektivt på ett säkert sätt, detta genom att snabbt påskynda flygrostens rostgång vilket i sin tur löser upp den.

Alkaliska produkter

Alkalier är också frätande på huden, som sagt tidigare: använd rätt skyddsutrustning. Största skillnaden mellan syror och alkalier är att en alkalisk produkt löser upp smutsen, jämfört med syror som skapar en kemisk reaktion.

Alkalisk produkter är den absolut vanligaste typen av rengöringsprodukt inom bilvård, även i hemmet. Det används oftast i interiörrengöringar, alkaliska avfettningar / insektsborttagare etc. pH 8-10 räknas som mildare alkalier medan 11-14 räknas som högalkalisk / starka alkalier. 

Alkaliska avfettningar är väldigt effektiv på att lösa upp organisk smuts, ex insekter, trafikfilm och grus. De är även väldigt effektiv interiörrengöringar eftersom den mesta typen av smuts invändigt är organisk eller att den smutsen har fastnat på en organisk oljefilm. Alkaliska kan även påverka vissa metaller negativt.

Samt vissa typer av plast, framförallt PET, det är därför det är viktigt att inte använd en för stark interiörrengöring då det kan spräcka ex hastighetsmätarensplastglas eller torka ut vinyl som är gummi/plast baserad.

3. Vad är för och nackdelarna med de olika pH-värdena?

Syror

Fördelar: Effektiv på att lösa ingrodd järnbaserad smuts ex flygrost och bromsdamm. Effektiv på att lösa mineraler, exempelvis kalk / vattenringar.

Nackdelar: Väldigt stark lukt, frätande på huden. Aggressiv mot metaller, kan orsaka ärgning och ett fläckigt resultat

Neutral

Fördelar: Väldigt skonsam mot känsliga ytor. Väldigt skonsam mot hud.

Nackdelar: Oftast har pH Neutrala medel sämre rengöringseffekt, dock kan det kompenseras upp med en bra formula och hög kvalité av råvaror.

Alkalier

Fördelar: Effektiv på att lösa organisk smuts, exempelvis insekter, grus, fågelspillning, organisk trafikfilm. (Därför används alkalisk avfettning mest, för att det oftast är mest organisk smuts på bilar)

Nackdelar: Kan vara aggressiv på vissa metallytor. Kan vara aggressiv på vissa typer av plaster, ex hastighetsmätarens plastglas. Även PET är alkalier aggressivt mot, därav ser man nästan aldrig starkare alkaliska produkter i klar genomskinlig PET flaska. Därför är det viktigt att inte använda för starka interiör APC rengöringsmedel på interiören, om man inte eftertorkar noggrant med vatten.

Sammanfattning

Det är viktigt ha koll på hur de olika pH värdena påverkar smutsen men även ytan man rengör för att säkerställa effektiv och säker rengöring.

Om du ska ta bort något järn/mineral baserat, använd ett medel med lågt pH värde, dock som sagt gällande flygrostprickar är en pH neutral flygrostborttagare effektivast och säkrast. 

Om du ska ha något säkert att använda, använd då ett pH Neutral medel, ex BBV Arti+ eller BBV Iron X (V2).

Om du ska ta bort organisk smuts eller grus som binds av en organisk trafikfilm, använd då ett medel med högt pH värde, men ha koll på känsliga ytor, exempelvis metaller eller känslig plast.

Vanliga Frågor & Svar:

Kan jag verkligen använda syror på lacken?

Svar: Ja de flesta syror går att använda på lacken, men var varsam med riktigt starka syror som har pH närmare 0. Våran BBV Wheel Cleaner Acid är säker att använda på vanlig billack, men försiktig runt metalldetaljer eller så det inte rinner ned på metall detaljer.

Jag har metallfälgar, kan jag använda fälgsyra då?

Svar: Ja, 99% av metallfälgar har ett tjockt lager med klarlack, dvs att det blir som att använda fälgsyran på vanlig billack.

Vad för pH har kallavfettning?

Svar: kallavfettning är ett petroleumbaserat medel, de saknar motsvarande jon för att göra en vanlig pH mätning, de går dock att mäta men de följer inte samma referens som den vanliga pH-skalan.