• Fri frakt över 1200kr
  • Betala med Swish eller faktura
  • Öppet köp
  • Erfarenhet sedan 1987

BBV Iron X V2

Artnr: 1365500
199 kr
Antal i förpackning: 1
Jämförelsepris / Styck

Otroligt effektiv flygrostborttagare med aktiva ämnen som jobbar stenhårt för att bearbeta och få bort all eländig flygrost och järnpartiklar innan den gör permanent skada på lacken. 

Flygrost är något många glömmer eller inte vet om, det är viktigt att få bort flygrosten innan den deformerar lacken på djupet. Gör man inte det behövs det polering och i vissa fall våtslipning vilket är antingen dyrt, tidskrävande, svårt eller alla tre.

Läs specifikationerna om produkten under beskrivningen. 


Läs mer

1365500 BBV (Bollnäs Bilvård)
  • Fri frakt över 1200kr
  • Betala med Swish eller faktura
  • Öppet köp
  • Erfarenhet sedan 1987

Egenskaper

Användningsområde Starkare Rostlösare
Tar bort Flygrost, järnpartiklar
pH 7,5
Syra Nej
Spädningsbar Nej
Verkningstid 2-5 min
Appliceras Sidorna av bilen, bakluckan
Undvik Direkt solljus

Ta bort skadliga järnpartiklar och flygrost från lacken innan den gör permanent skada!

Flygrost är något många glömmer eller inte vet om, det är viktigt att få bort flygrosten innan den deformerar lacken på djupet. Gör man inte det behövs det polering och i vissa fall våtslipning vilket är antingen dyrt, tidskrävande, svårt eller alla tre.

Varför denna produkt?:

  • Mer aktiva ämnen som effektivt tar bort flygrosten på din bil
  • Löser völdigt effektivt och bra flygrost och eländiga järnpartiklar.
  • Aktivator som visar exakt vart det finns flygrost och vilka områden som blir mest utsatt.

Säkerhetsinformation

Varning

Skadligt vid förtäring

Kan orsaka allergisk hudreaktion

Orsakar allvarlig ögonirritation

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård

Förvaras oåtkomligt för barn

Undvik att inandas gaser, dimma, ångor eller sprej

Använd skyddshandskar och ögonskydd

Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp

Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp

Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning

Innehåll 

NATRIUMTIOGLYKOLATSäkerhetsdatablad - Ladda ner här


Egenskaper

Användningsområde Starkare Rostlösare
Tar bort Flygrost, järnpartiklar
pH 7,5
Syra Nej
Spädningsbar Nej
Verkningstid 2-5 min
Appliceras Sidorna av bilen, bakluckan
Undvik Direkt solljus
Tomas Hermansson frågade för 1 månad sedan
Hejsan Jag skulle behöva säkerhetsdatablad för produkten Iron VX2.
Butiken svarade

Hej, 

Säkerhetsdatabladet finns längst ned i beskrivningen på produkten. :)

Senast besökta produkter