• Fri frakt över 1200kr
 • Betala med Swish eller faktura
 • Öppet köp
 • Erfarenhet sedan 1987

BBV Toxic Wheel Cleaner

Artnr: 1355001
199 kr
Antal i förpackning: 1
Jämförelsepris / Styck

Högeffektiv alkalisk fälgrengöring! Tack vare sin starka formula kan den lyfta ingrodd smuts, järnoxid, oljor m.m. Produkten är segflytande vilket gör att den kan ligga på längre och verka utan att torka in. BBV Toxic Wheel Cleaner är även otroligt effektiv på bruna däcksidor och löser den biologiska smutsen effektivt.


Läs mer

1355001 BBV (Bollnäs Bilvård)
 • Fri frakt över 1200kr
 • Betala med Swish eller faktura
 • Öppet köp
 • Erfarenhet sedan 1987

Super stark alkalisk fälgrengöring

Effektiv och kraftfull fälgrengöring som löser upp riktigt ingrodd smuts, järnoxid, olja, bromsdamm m.m. Funkar även riktigt bra till att lösa upp smuts på avgasrörets utblås som oftast kan vara omöjlig att få ren.

Specifikationer

 1. Användningsområde: Fälgrengöring
 2. Förpackning: Plastflaska med säkerhetskork
 3. Rekommenderad applicering: Sprayflaska (Viton/EPDM) eller tryckspruta.
 4. pH: 13.5

Spädning

Kraftig: Koncentrat

Normal: 1+1 Delar vatten

Mild: 1+3 Delar vatten

BBV's Rekommenderade instruktioner

 1. Tillse att fälgarna och bromsarna är tillräckligt sval.
 2. Spraya på BBV Toxic Wheel Cleaner på ytan, produkten är tixotrop, vilket gör att den kan verka längre på ytan, men kräver en bra sprayflaska/tryckspruta, vi rekommenderar Kwazar.
 3. Låt verka, vid behov arbeta med fälgborste eller annat verktyg.
 4. Låt inte produkten torka in.
 5. Spola av noggrant.

OBS använd inte på olackade magnesiumfälgar, olackade aluminiumfälgar, olackade kromfälgar.


Säkerhetsinformation

Fara

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Inandas inte dimma/ångor/rök/sprej. Tvätta händerna/exponerad hud grundligt efter användning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha. Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning

Innehåll

1-Heptanol, 2-propyl-, 8EO; 2-aminoetanol; natriumhydroxid; kaliumhydroxid; 2-Propyn-1-ol, compd. with methyloxirane

UFI

PDAR-C3GX-510D-JSJJ

Säkerhetsdatablad 

Senast besökta produkter