• Fri frakt över 1200kr

Chemical Guys Hydrosuds 473ml

359 kr
Antal i förpackning: 1
Jämförelsepris / Styck

Ett riktigt vasst schampo som begåvats med Sio2 keramiska egenskaper som lämnar ett skydd på din lack efter tvätt. Att det luktar underbart av godis förnöjer upplevelsen ytterligare. Effekten av det keramiska innehållet blir uppenbar först dagen efter tvätt och kommer ligga kvar en tid framöver.


Läs mer

CWS21216 Chemical Guys
  • Fri frakt över 1200kr

Liknande produkter

Chemical Guys Honeydew 473ml
Chemical Guys Watermelon Snow Foam 473ml
Chemical Guys Citrus Wash & Gloss 473ml
Chemical Guys Bug And Tar Heavy Duty Car Wash Shampoo 473ml

Fara

Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Tvätta händerna grundligt efter användning. Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten iflera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Innehåller

15-30 % Anjoniska tensider<5 % Polykarboxylater<5 % Parfum


Senast besökta produkter