• Fri frakt över 1200kr
  • Betala med Swish eller faktura
  • Öppet köp
  • Erfarenhet sedan 1987

Gtechniq G6 Perfect Glass

Artnr: GT0406500
139 kr
Antal i förpackning: 1
Jämförelsepris / Styck

Starkt rengörande

Fläckfritt resultat

Antistatisk effekt


Läs mer

GT0406500 GTECHNIQ
  • Fri frakt över 1200kr
  • Betala med Swish eller faktura
  • Öppet köp
  • Erfarenhet sedan 1987

Varför ska man använda Gtechniq G6 Perfect Glass?

När produkten utvecklades lades mest fokus på dess funktion. Ingredienser som kunde orsaka fläckar, som exempelvis doft eller billiga återvunna lösningsmedel, plockades bort för att tillverka ett glasrengöringsmedel som rengör ordentligt men som inte lämnar fläckar. Produkten ger även glaset en positiv laddning vilket gör det antistatiskt och detta i sin tur gör att smutsen har svårare för att fästa.

Användning och förvaring

Spraya produkten på glasets yta på samma sätt som du sprayar andra typer av rengöringsmedel.

Polera med MF1 ZeroR Microfibre Buff Cloth eller med en pappershandduk tills du får ett skinande resultat.

Förvaras torrt och svalt.

G6 Perfect Glass bör användas inom 2 år från inköpsdatum och öppnad flaska inom 1 år. 

Säkerhetsinformation

Varning

Orsakar allvarlig ögonirritation. Skyddsangivelser (CLP) Förvaras oåtkomligt för barn. Tvätta händer grundligt efter användning. Använd ögonskydd, skyddskläder, skyddshandskar. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Senast besökta produkter