• Fri frakt över 1200kr
  • Betala med Swish eller faktura
  • Öppet köp
  • Erfarenhet sedan 1987

Gtechniq Panel Wipe PW

Artnr: GT0405250
139 kr
Antal i förpackning: 1
Jämförelsepris / Styck

En av de viktigaste stegen innan applicering av vax / Lackskydd!

Speciellt framtagen för att avlägsna polerrester för att säkerställa en helt ren yta som ger optimalt fäste för vax / lackskydd! ETT MÅSTE!


Läs mer

GT0405250 GTECHNIQ

Denna produkt finns även i prisvärda paket

  • Fri frakt över 1200kr
  • Betala med Swish eller faktura
  • Öppet köp
  • Erfarenhet sedan 1987

UNIK JÄMFÖRT MED VANLIG IPA/ISOPROPANOL

Detta är ingen vanliga IPA, tack vare att den har aromatiska lösningsmedel löser den MYCKET effektivare upp polerrester! Denna dunstar inte lika snabbt vilket även ger bättre effekt. Om du har provat att polera med ett medel som har mycket fyllning i sig och rengjort med IPA så ser det bra ut. Men sedan när man tvättat bilen med kallavfettning kommer reporna fram igen, då har IPA:n inte rengjort tillräckligt.

Ett måste för att lackskyddet ska fästa!
Man kan jämföra lackskydd med ett klistermärke, även fast att klistret är starkt och bra så kommer det inte fästa riktigt om du försöker fästa det på en oljig/fettig yta. 

BBV's Rekommenderade instruktioner:

  1. Säkerställ att ytan är sval.
  2. Vi rekommenderar att du först testar på en liten yta som inte syns väl innan du kör över hela bilen. Gtechinq Panel Wipe är absolut inte farligt mot lackjobbet men eftersom att det är mer effektivt jämfört med vanlig IPA kan den lösa upp / bleka "fusk" lagningar, Ex lackstift som ej är 2 komponent.
  3. Spraya på ett tunt lager Gtechniq Panel Wipe direkt på ytan och buffa av med en ren mikrofiberduk som inte luddar, vi rekommenderar BBV Microfiber Towels 40x40 (10 pack) 

OBS:

-ANVÄND INTE PÅ VINYL ELLER PPF (SKYDDSFILM)

-FÖRVARA SVALT

-ANVÄND GTECHNIQ PANEL WIPE INOM TVÅ ÅR FRÅN INKÖPSDATUM. (Öppnad förpackning inom 1 år)

Säkerhetsinformation

Varning

Brandfarligt fast ämne. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Undvik att inandas rök, dimma, sprej, ångor. Använd ögonskydd, skyddskläder, skyddshandskar. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Innehållet och behållaren lämnas till ett insamlingsställe för farligt avfall eller specialavfall enligt lokala, regionala, nationella och/eller internationella bestämmelser.

Innehåll 

1-metoxi-2-propanol, etylacetat

Senast besökta produkter