• Fri frakt över 1200kr
  • Betala med Swish eller faktura
  • Öppet köp
  • Erfarenhet sedan 1987

Gtechniq C1 Crystal Laqguer

Artnr: GT0101030
559 kr
Antal i förpackning: 1
Jämförelsepris / Styck

Väl beprövat keramiskt lackskydd ifrån Gtechniq. Hållbarhet: 3-5 år.

För bilar upp till och inklusive BMW 5-serien räcker 30 ml men för större bilar inklusive 4x4 och stadsjeepar behöver du den större flaskan på 50 ml.


Läs mer

GT0101030 GTECHNIQ
  • Fri frakt över 1200kr
  • Betala med Swish eller faktura
  • Öppet köp
  • Erfarenhet sedan 1987

Varför ska man använda Gtechniq C1 Crystal Lacquer?

Man har utfört oberoende tester av C1 i världens mest respekterade väderanläggning och av alla testade produkter är detta den som bäst bibehåller glansen. Under en simulerad period av 3 år i solljus i Arizona miste en yta behandlad med C1 hälften av glansen jämfört med den bästa konkurrenten, och en tredjedel av glansen jämfört med det genomsnittliga resultatet för alla andra testade produkter.

Förutom bibehållen glans är C1 Crystal Lacquer dessutom extremt slitstark, vilket är bra eftersom den faktiskt utgör den funktionella ytan på bilens lack. C1 är även reptålig eftersom den bildar en extremt hård genomskinlig yta som ger ett effektivt skydd mot mindre repor som uppkommer vid dålig tvätteknik på förhållandevis mjuk billack.

Paneler behandlade med C1 har testats både gentemot obehandlade paneler så väl som karnaubawax av hög kvalitet och lackförsegling av polymer.

I genomsnitt har ytor behandlade med Gtechniq C1 visat 50 procent färre virvelmärken än obehandlade ytor eller ytor behandlade med vax.

Användning och förvaring

-Se till att du har tillräckligt med produkt för att täcka ditt fordon. För bilar upp till och inklusive BMW 5-serien räcker 30 ml men för större bilar inklusive 4x4 och stadsjeepar behöver du den större flaskan på 50 ml.

-Se till att ditt fordon inte står i direkt solljus men ändå varmare än 5 grader Celsius, samt är helt torrt både före och i minst 3 timmar efter applicering.

-Använd alltid skyddshandskar när du applicerar produkten för att undvika att C1 kommer i kontakt med huden.

-Badda på produkten på appliceringssvampen.

-Sätt på korken och ställ flaskan åt sidan – håll inte kvar flaskan i handen eftersom detta får innehållet att härda snabbare.

 -Byt appliceringssvamp efter 3 till 4 appliceringar av ytor mindre än en halv motorhuv. Om du inte gör detta kommer du känna att ytan blir klibbig vid applicering, vilket gör den extremt svår att polera.

-Produkten reagerar nästan omedelbar när den kommer i kontakt med färg-/glasfibermolekylerna. Reaktionstiden på C1 beror på temperatur och luftfuktighet. Vid normal rumstemperatur med runt 50 procents luftfuktighet rekommenderar vi att polera efter mellan 30 och 60 sekunder.

Du kan behöva polera samma yta flera gånger för att få bort överflödig produkt. Vi rekommenderar att använda två mikrofiberdukar samtidigt. Observera att det enda du torkar bort är överflödig produkt.

 -Polera inte för hårt eftersom detta kan förstöra ytan som du vill skydda, och det kan även göra att du tar bort den delvis härdade hinnan från ytan.

-Se till att mikrofiberdukarna som du använder roteras tillräckligt mycket och snabbt så att C1 inte härdar delvis i duken, vilket skulle göra det betydligt svårare att polera bort överflödig produkt.

-Om du missar att ta bort överflödig produkt och det härdar helt bör du polera om ytan och applicera ny C1.

-Lägg mikrofiberdukarna i vatten så fort du är klar och tvätta och torka dem så fort som möjligt, annars kommer C1 att kristalliseras i duken

-Låt produkten härda i minst 12 timmar innan den blir blöt.

INFO

Använd C1 Crystal Lacquer inom 1 år från inköpsdatum.

Förvara öppnade flaskor torrt, svalt och ej i direkt solljus.

Öppnade flaskor bör användas inom tre månader från öppningsdatum.

Säkerhetsinformation

Fara

Skyddsangivelser

Mycket brandfarlig vätska och ånga. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Skyddsangivelser (CLP) Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Behållaren ska vara väl tillsluten. Använd ögonskydd, skyddskläder, skyddshandskar. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten . Innehållet/behållaren lämnas till återvinningsplats för skadlig eller speciell i enlighet med lokala, regionala, nationella och/eller internationella regelverk.

Innehåll 

n-heptan

6S6M-APEA-100K-S5SP

Senast besökta produkter