• Fri frakt över 1200kr
  • Betala med Swish eller faktura
  • Öppet köp
  • Erfarenhet sedan 1987

Gtechniq C4 Permanent Trim Restorer

Artnr: GT0102015
319 kr
Antal i förpackning: 1
Jämförelsepris / Styck

Permanent plaståterställare som vi själv upplevt håller längre än lovat! Detta är produkten för dig som vill behandla plasten en gång och sedan behålla samma finish över åren. Enkel att applicera och är oftast billigare i längden då du applicerar den endast 1 gång. Se tester nedan.


Läs mer

GT0102015 GTECHNIQ

Denna produkt finns även i prisvärda paket

  • Fri frakt över 1200kr
  • Betala med Swish eller faktura
  • Öppet köp
  • Erfarenhet sedan 1987

Molekyl baserad Trim Restorer

Gtechniq C4 Permanent Trim Restorer är inte bara en vanlig plast försegling, den binder sig till plasten och återställer färgen och glansen till nyskick! De flesta produkter för att återställa eller skydda plast detaljer lägger endast ett tillfälligt lager ovanpå ytan som som endast ger en tillfällig glans och färgåterställning.

C4 Permanent Trim Restorer byter faktiskt en del av sin molekylstruktur med ytmolekylerna på ytan, det gör att C4 Permanent Trim Restorer kan hålla ytan i nyskick i upp till 2 år!

Perfekt för, plastskärmar, plastdetaljer, motorkåpor, slangar, batteriluckor, plastspeglar etc.

Användning

-Späd inte ut produkten!

-Försäkra dig om att ytan inte står i direkt solljus och att temperaturen är mer än 5°C ytan måste även vara helt ren och torr.

-Om det används inomhus se till att det finns tillräckligt med ventilation och använd skyddshandskar

-Använd BBV Paint Inspection för att få ytan helt ren ifrån olja, fett och andra föroreningar!

-Använd den luddfria applikatorn som levereras med C4 Permanent Trim Restorer för att sprida ut ett jämnt tunt lager.

-Eftersom att C4 Permanent Trim Restorer binder sig direkt med ytan är det viktigt att avlägsna överskottsbeläggningen inom 5 minuter. Avlägsna med en mikrofiberduk

På bilden nedan är denna plastdel behandlad med Gtechniq C4 och har hållt i 2.5 år. Läs hela artikeln här

Säkerhetsinformation

Fara

Mycket brandfarlig vätska och ånga. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Skyddsangivelser (CLP) Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Behållaren ska vara väl tillsluten. Använd ögonskydd, skyddskläder, skyddshandskar. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten . Innehållet/behållaren lämnas till återvinningsplats för skadlig eller speciell i enlighet med lokala, regionala, nationella och/eller internationella regelverk.

Senast besökta produkter