• Fri frakt över 1200kr
  • Betala med Swish eller faktura
  • Öppet köp
  • Erfarenhet sedan 1987

Gtechniq C5 Wheel Armour

Artnr: GT0103015
349 kr
Antal i förpackning: 1
Jämförelsepris / Styck

Med Gtechniqs C5 Wheel Armour kan du enkelt skydda dina fälgar. C5 Wheel Armour använder en speciell kemisk bindning som skapar en coating över fälgarna som skyddar dina fälgar och gör dem lättare att tvätta. C5 Wheel Armour avvisar smuts och bromsdamm extremt effektivt och håller i upp till 1 år! Resistent emot temperaturer upp till 570 C°! 


Läs mer

GT0103015 GTECHNIQ

Denna produkt finns även i prisvärda paket

  • Fri frakt över 1200kr
  • Betala med Swish eller faktura
  • Öppet köp
  • Erfarenhet sedan 1987

Med Gtechniqs C5 Wheel Armour kan du enkelt skydda dina fälgar. C5 Wheel Armour använder en speciell kemisk bindning som skapar en coating över fälgarna som skyddar dina fälgar och gör dem lättare att tvätta. C5 Wheel Armour avvisar smuts och bromsdamm extremt effektivt och håller i upp till 1 år! C5 Wheel Armour är även resistent emot temperaturer upp till 570 C°! 

Använd på vanligt lackerade fälgar, chrome, klarlackad aluminium och även detaljer i rostfritt stål, ex kofångare och motor delar!

Se till att du har tillräckligt mycket produkt för jobbet innan du börjar. Om du bara ska täcka utsidan räcker 15 ml till fälgar upp till 18”, i annat fall rekommenderar vi den större flaskan på 30 ml. Observera att eftersom detta är en oorganisk produkt tål den extremt höga temperaturer och kan även användas på bromsok. 

-Späd inte ut produkten!

-Försäkra dig om att ytan inte står i direkt solljus och att temperaturen är mer än 5°C ytan måste även vara helt ren och torr.

-Om det används inomhus se till att det finns tillräckligt med ventilation och använd skyddshandskar

-Använd BBV IPA 40% för att få ytan helt ren ifrån olja, fett och andra föroreningar!

-Använd den luddfria applikatorn som levereras med C5 Wheel Armour för att sprida ut ett jämnt tunt lager.

-Eftersom att C5 Wheel Armour binder sig direkt med ytan är det viktigt att avlägsna överskottsbeläggningen inom 5 minuter. Avlägsna med en mikrofiberduk

-Låt coatingen härda i minst 12 timmar.

Säkerhetsinformation

Fara

Mycket brandfarlig vätska och ånga. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.Skyddsangivelser (CLP) Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Behållaren ska vara väl tillsluten. Använd ögonskydd, skyddskläder, skyddshandskar. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten . Innehållet/behållaren lämnas till återvinningsplats för skadlig eller speciell i enlighet med lokala, regionala, nationella och/eller internationella regelverk.

Senast besökta produkter