• Fri frakt över 1200kr

ULTI Wash Coat 500ml

299 kr
Antal i förpackning: 1
Jämförelsepris / Styck
Lägsta pris senaste 30 dagarna: 149 kr

Schampot som ger grym vattenavrinning och glans utan att snåla på skum och glid ULTI Wash Coat är ett keramiskt bilschampo som ger vattenavrinning men är fortfarande högskummande som traditionella schampon. Det är vanligt med bilschampon som ger vattenavrinning, dock saknar dessa oftast den högskummande egenskapen vilket ger sämre glid.
Läs mer

UL07500 ULTI
  • Fri frakt över 1200kr

Liknande produkter

ULTI Super Alka 500ml
Förtvättsmedel ULTI Super Alka 500ml
159 kr
ULTI PreClean 250ml
Lackrengöring / Clay ULTI PreClean 250ml
99 kr
ULTI Dissolve Safe 500ml
Kallavfettning ULTI Dissolve Safe 500ml
149 kr

En stor fördel med ULTI Wash Coat är att man i princip inte behöver vaxa bilen eftersom att varje gång du svampar bilen lägger det sig ett skyddande lager som stöter ifrån smuts och vatten. Hållbarheten på schampot är ca 5 veckor beroende på vart och hur man kör. 

BBV's Rekommenderade Instruktioner

Förtvätta först bilen med ULTI Dissolve Safe och ULTI Super Alka för att tillse att lacken är så ren som möjligt. Sen går det att använda ULTI Wash Coat antingen i Foam Lance eller direkt i tvättsvamp / tvätthandske

Foam lance metoden: Späd ULTI Wash Coat 50% i skumlansens behållare, skumma ut ett lager över hela bilen. Det behöver inte vara extremt heltäckande. Svampa sedan bilen, börja med de minst skitiga ytorna, skölj ur svampen vid behov. Spola sedan av noggrant.

Direkt i tvättsvamp metoden: Istället för att hälla i schampot i en hink häller man det direkt i tvättsvampen, det ger bättre effekt och lägre förbrukning. Häll ca 1-2 korkar direkt i en blöt tvättsvamp / handske, börja sedan svampa de minst skitiga delarna på bilen, skölj vid behov och fyll på 1-2 korkar igen. Generellt sköljer man svampen 2-3ggr per bil. Spola sedan av noggrant.

TIPS! Efter du fått grym vattenavrinning från schampot och spolat av det med högtryckstvätten kan du med fördel spola med lågtryck (dvs trädgårdsslang eller plocka av munstycket på tvätten) och spola igen, då kommer ytan att bli mycket torrare.


Säkerhetsinformation

Fara!
Orsakar allvarliga ögonskador!
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer!
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. (P101). Förvaras oåtkomligt för barn. (P102).
Använd ögonskydd. (P280).
Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. (P310).
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. (P305+P351+P338).
Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning. 

Innehåll

1-propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-C8-18-acylderivater, hydroxider, indre salte; 1-Heptanol, 2-propyl- , 8EO

Innehåller 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on . Kan orsaka en allergisk reaktion. (EUH208).

 


Senast besökta produkter