• Fri frakt över 1200kr
 • Betala med Swish eller faktura
 • Öppet köp
 • Erfarenhet sedan 1987

BBV SiO2 Glass Sealant

Artnr: 3503010
199 kr
Antal i förpackning: 1
Jämförelsepris / Styck

Behandlingen ger vindrutan ökad slitstyrka och vattenavvisande egenskaper. Dessutom ökar kontrasten och reflexerna reduceras vid regn- och mörkerkörning. Undersökningar visar att sikten förbättras med upp till 34%.

Förutom säkerhetsaspekterna blir vindrutan lättare att tvätta, förbrukningen av spolarvätska minskar samtidigt som det blir enklare att skrapa bort snö och is på vintern.


Läs mer

3503010 BBV (Bollnäs Bilvård)
 • Fri frakt över 1200kr
 • Betala med Swish eller faktura
 • Öppet köp
 • Erfarenhet sedan 1987

Med BBV SiO2 Glass Sealant får du bättre sikt, bättre vattenavvisande effekt samt smutsavvisande effekt som gör att insekter och fågelspillning inge fäster lika hårt på ytan, fungerar även lika med is och frost som går bort mycket lättare. 

Specifikationer

 • Användningsområde: Keramisk glasförsegling för glasytor
 • Volym: 10ml & 30ml
 • SiO2 mängd: Hela 8%!

Instruktioner:

 • Rengör glaset noga, det är viktigt att ytan är helt ren.
 • Applicera glasförseglingen på duken.
 • Stryk ut förseglingen över glaset i jämna vertikala och horisontella rörelser. Var extra noga att inte komma åt kanterna runt rutan, för att undvika att kvarvarande fukt eller smutts fastnar i duken.
 • Låt förseglingen härda i 10-15min. Torka sedan av glaset med luddfri mikrofiberduk. Fukta duken lätt med vatten för att underlätta avtorkningen.
 • Låt förseglingen härda klart i ostörd miljö i ca 2h.

  Tips! Rengör eller byt torkarbladen i samband med behandlingen.

Hållbarhet:

Behandlingen varar upp till 1 år eller 2000 mil.

Innehåll:

10ml SiO2 Glass Sealant (räcker till 1 st vindruta och 2 sidorutor)
1st Appliceringsduk
1 par puderfria vinylhandskar

Bra att ha till:

Sprayflska med vatten
Microfiberduk

 

Säkerhetsinformation

Fara

Mycket brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation. (H319) Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad

Skyddsangivelser

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.  Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. Innehållet/behållaren lämnas tillen godkänd avfallsanläggning

Innehåll 

Propanol 2Senast besökta produkter