• Fri frakt över 1200kr
  • Betala med Swish eller faktura
  • Öppet köp
  • Erfarenhet sedan 1987

BBV Tire & Vinyl Gloss

Artnr: 1551002
1 110 kr
Antal i förpackning: 1
Jämförelsepris / Styck

Petroleumbaserad vinylglans för gummi- och plastdetaljer ut- och invändigt. Tire & Vinyl Gloss återger lystern på slitna plast och gummidetaljer. Ger samtidigt en skyddande finish som håller ”ny känslan” länge. Fungerar även utmärkt för lättare rengöring och uppfräschning av dörrgångar/fälgar.
Läs mer

1551002 BBV (Bollnäs Bilvård)
  • Fri frakt över 1200kr
  • Betala med Swish eller faktura
  • Öppet köp
  • Erfarenhet sedan 1987

Lättarbetad vinylglans för däck, lister och plast. Ger en fräsch, och blank yta på slitna detaljer utvändigt.

Hållbarhet: håller glansen längre och är tåligare mot kemikalier.

Bevarar nya plast, vinyl och gummidetaljer i nyskick.

Spraya vinyl på önskad yta och eftertorka med polerduk.

Vinylglansen som ger däcksidor, plast och gummidetaljer en skyddande finish. 

Säkerhetsinformation

Fara

Mycket brandfarlig vätska och ånga. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Irriterar huden. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

Skyddsangivelser

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökningförbjuden. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar och ansiktsskydd. 

VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Framkalla INTE kräkning. Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen skall förvaras väl tillsluten

Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning.

Innehåll

  AQUA, Natriumalkyletoxysulfat,

Poly,ethylene,oxide,mono-2-propylheptyl,ether.

Säkerhetsdatablad - Ladda ned här 

Senast besökta produkter