• Fri frakt över 1200kr
  • Betala med Swish eller faktura
  • Öppet köp
  • Erfarenhet sedan 1987

BBV White Dressing

Artnr: 3022473
199 kr
Antal i förpackning: 1
Jämförelsepris / Styck

Vattenbaserad vinylglans för gummi, vinyl och plastdetaljer in och utvändigt.
White dressing är helt fri från lösningsmedel och kan därför även användas på känsliga ytor.
Återskapar lystern på slitna plast och gummidetaljer, ger samtidigt en skyddande finish som bevarar ”ny känslan”.


Läs mer

3022473 BBV (Bollnäs Bilvård)
  • Fri frakt över 1200kr
  • Betala med Swish eller faktura
  • Öppet köp
  • Erfarenhet sedan 1987

Specifikationer

  • Användningsområde: Plast och gummi förnyare
  • pH: 7

Kan användas till Däck, motorutrymme, lister, paneler och mycket mera.
Användning: Produkten är färdig för användning.
För ett mattare resultat späd produkten med vatten.

Applicera med sprayflaska eller svamp i ett tunt lager, eftertorka med torkduk vid behov.
Använd inte produkten på ytor som kan äventyra säkerheten, såsom golvmattor, pedaler eller ratt.

Säkerhetsinformation

Varning

Orsakar allvarlig ögonirritation

Skyddsangivelser

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Tvätta händerna/exponerad hud grundligt efter användning. Använd ögonskydd/handskar. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja

Innehåll 

< 5%: NONJONISKA TENSIDER, PARFYM.

UFI

FX0N-Q4RQ-1107-EJTQ.

Säkerhetsdatablad - Ladda ned här

Senast besökta produkter