• Fri frakt över 1200kr
  • Betala med Swish eller faktura
  • Öppet köp
  • Erfarenhet sedan 1987

Gtechniq G1+G2 ClearVision Smart Glass

Artnr: GT0107015
199 kr
Antal i förpackning: 1
Jämförelsepris / Styck

G1 ClearVision Smart Glass är en revolutionerande vattenavvisande beläggning som använder en extremt hållbar Nano-active teknologi  som fäster sig på glaset och bildar ett super hårt vattenavvisande lager! Håller ca 5.000 mil


Läs mer

GT0107015 GTECHNIQ

Denna produkt finns även i prisvärda paket

  • Fri frakt över 1200kr
  • Betala med Swish eller faktura
  • Öppet köp
  • Erfarenhet sedan 1987

Nano teknologi som ger grym vattenavrinning

Gtechniqs G1 ClearVision Smart Glass skyddar din ruta emot smuts och föroreningar, ger grym vattenavvisning och smutsavvisande effekt och ger bättre sikt det gör även så att is inte fäster lika hårt, så det blir enklare att få bort is enklare. G1 ClearVision Smart Glass bygger på samma nano-active tekonlogi som C1 Crystal Lacquer bygger på och många andra Gtechniq coatings.

G1 ClearVision Smart Glass håller ca 5.000 mil

Användning

-Späd inte ut produkten!

-Försäkra dig om att ytan inte står i direkt solljus och att temperaturen är mer än 5°C ytan måste även vara helt ren och torr.

-Använd BBV Glass Cleaner för att få ytan helt ren ifrån olja, fett och andra föroreningar!

-Använd en appliceringsduk och Foam Applikator för optimalt resultat. 

-Applicera G1 över ytan noggrant för fullständig täckning, för vindrutan bör man applicera totalt 3 lager, 2 st direkt efter varandra och sen vänta 5 minuter och sedan applicera det 3e lagret. För sido rutorna räcker det med 1 lager.

-Efter applicering låt torka i 15 minuter.

-Använd sedan en luddfri bommuls trasa och applicera G2 Residue remover och putsa av ytan. Bommulstrasa är att rekommendera för att en mikrofiberduk kan i vissa fall ta bort för mycket av lagret.

-Efter applicering och torkning så är det viktigt att rengöra torkarbladen noggrant eller bäst av allt byta ut dem till nya. Kolla även så allt överflödigt medel är borta.

Säkerhetsinformation

Fara

Mycket brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.Skyddsangivelser (CLP) Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Undvik att inandas rök, dimma, sprej, ångor. Använd ögonskydd, skyddskläder, skyddshandskar. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten tvål och vatten. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid obehag, kontakta läkare, GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. Innehållet/behållaren lämnas till återvinningsplats för skadlig eller speciell i enlighet med lokala, regionala, nationella och/eller internationella regelverk.

Innehåll 

propan-2-ol

Senast besökta produkter