• Fri frakt över 1200kr
 • Betala med Swish eller faktura
 • Öppet köp
 • Erfarenhet sedan 1987

Gtechniq Water Repellent Coating G5 100ML

Artnr: GT0211100
143 kr
Antal i förpackning: 1
Jämförelsepris / Styck

3 till 6 månaders hållbarhet

Maximalt vattenavvisande

Lätt att applicera


Läs mer

GT0211100 GTECHNIQ
 • Fri frakt över 1200kr
 • Betala med Swish eller faktura
 • Öppet köp
 • Erfarenhet sedan 1987

Varför ska man använda Gtechniq G5 Water Repellent Coating för Glas and Plexiglas?

 • Det finns en direkt kompromiss mellan hållbarhet och hur pass vattenavvisande produkten är när det kommer till fabriksapplicerade medel.
 • G5 ger dig maximal vattenavvisning men är mindre hållbar än G1 ClearVision Smart Glass. Vattnet blåser av rutan vid en så låg hastighet som 30 km/h och på vertikalt glas rinner det av och lämnar en tillsynes fläckfri yta.
 • En ruta behandlad med G5 kommer hålla sig ren längre och all smuts såsom insekter, fågelbajs och is blir lättare att få bort.

Användning och förvaring

 • Rengör rutorna noggrant med en glasrengöring!
 • För en längre hållbarhet, polera rutorna som ska appliceras med G5.
 • Skaka flaskan ordentligt. Applicera sedan ett tunt lager med hjälp av cirkelrörelser och en ren luddfri trasa eller en applikator. 
 • Låt medlet få verka 10-15min i rumstemperatur.
 • Torka bort överflödig produkt med en luddfri bomullstrasa eller en pappershandduk.
 • I rumstemperatur kommer medlet vara torrt efter 15 minuter och helt härdat efter 24 timmar.
 • Undvik kontakt med vatten inom minst två timmar efter applicering.
 • Räcker till 85m2/liter.


Säkerhetsinformation

Varning

Brandfarlig vätska och ånga. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Skyddsangivelser (CLP) Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Använd ögonskydd, skyddskläder, skyddshandskar. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten . VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp. Innehållet och behållaren lämnas till ett insamlingsställe för farligt avfall eller specialavfall enligt lokala, regionala, nationella och/eller internationella bestämmelser.

Senast besökta produkter